Bir Dünya Çocuk Derneği

Bir Dünya Çocuk Derneği, çok uluslu ve çok kültürlü bir yapıya sahip, çocuk koruma alanında çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Uluslararası Çocukları Koruma İttifakı’nın bir üyesi.

Vizyon: Bütün çocukların, çocuğun üstün yaraından doğan hakları ve onur elde ettikleri bir dünya.

Bir Dünya Çocuk Derneği:
• Çocuk koruma alanında katkı sunmak
• Mağduriyeti gidermek
• Katılımı teşvik etmek
• Çocuğun üstün yararını savunmak


Pay