Şam Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği

Şam Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği bir hayır kuruluşudur. 2012 yılında Suriye’deki insani krize karşılık olarak gönüllü bir ekip olarak başladı. Mağdur ve muhtaçlara nerede bulunurlarsa bulunsun onlara insani çalışma ilkelerine uyarak onurlu bir yaşam ve daha iyi bir gelecek hazırlamak üzere, 2013 yılında Türkiye’de ruhsatlı bir dernek olarak çalışmalarını sürdürdü.

Suriye ve Türkiye’de dört program kapsamında çalışmaktadır: Eğitim Programı – Yaşam Yolları ve İyileşme Programı – Koruma ve Gençlere İmkân Sağlamak Programı – Acil Yardım Karşılama Programı.

Misyonumuz:

Çocuklara eğitim imkânı sağlamak, genç ve delikanlıların yeteneklerini bilimsel yöntem ve yaratıcı araçlarla geliştirmek ve eğitimle desteklemek, nerede bulunurlarsa bulunsun muhtaçların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve onurlarını korumak için varız.

Vizyonumuz:

İnsani değerler tarafından yönetilen ve olgun toplum inşasında katkısı olan bir insan.

Değerlerimiz:

- Öğrenme ve sürekli iyileştirme: mevcut tüm kaynaklardan öğreniyor, tecrübelerimizden yararlanıyor ve çalışmalarımızı sürekli geliştiriyoruz.
- Dürüstlük: işlerimizi güvenirlikle planlandığı gibi yapmak, ekip arası ve yararlananlara karşı doğruluk ve dürüstlük.
- Saygı: ekip içi ve dışında görüş farklılığına saygı duyuyoruz. İnsanın onuru inanç ve kültür önemsemeden korunma altındadır.
- İhsan: işi hakkıyla yapıyor, ayrıcalık kazandıracak içgüdülerden hareketle bir değer katmaya çalışıyoruz.
- Ekip ruhu: işleri başarılı kılmak ve ortak vizyonumuzu gerçekleştirmek için müşterek sorumluluğu olan bir grup olduğumuza inanıyoruz.


Stratejik hedefler:

- Genç ve delikanlılara, toplumlarını inşa etmede aktif olmaları için imkân sağlamak, bilinç ve ahlakı kazandırmak.
- Çocuklara, güvenli, uyumlu ve yüksek kaliteli bir çevrede eğitim sağlamak.
- Muhtaçların temel gereksinimlerini karşılamak ve onurlarını koruyacak yardımlar sunmak.
- Muhtaç ve mağdurların yeteneklerini geliştirmek, onurlu bir yaşam ve gerekli iyileşmeyi gerçekleştirecek yaşam koşullarını sağlamak.
- İnsani çalışmalarda uluslararası standartlara uygun kurumsal sistem kurmak.
- Derneğin hayır işlerinin mali sürekliliğini gerçekleştirmek.
- Performans ve güvenirlilikte örnek olması, derneğin vizyonunu gerçekleştirmek için etkin çekirdek oluşturması için ekibi geliştirmek.


Pay